O firmě

Firma byla založena v roce 2002 jako čistě rodinný podnik. Pokračuje tak rodinný úděl Krušiny se zpracováním toho, co musí naši dědové zasadit a otcové vypěstovat tak, aby my jsme měli na co dávat střešní tašky a co přiložit do kotle.

Po pořízení pásové pily se sámovkou a získávání dalších zakázek na především paletové přířezy, bylo nutné firmu dovybavit pilou hranolovací a také pilou rozmítací. Po dalším čase se ukázalo, že na pořez dřeva nestačí jen nějaká ta pila, ale je třeba také manipulačních ploch. Ty jsou v současné době rozšiřovány a již dnes je jasné, že ani dostatečné zpevněné manipulační plochy nebudou pro zpracování surového dřeva stačit. Bude to chtít novou přístupovou cestu, po které bude možné zásobovat provoz pily celoročně, bez zbytečných zimních nákladů. Jsem si jist, že po zvládnutí tohoto úkolu i to nebude to pravé ořechové a bude třeba …

Kontakt

adresa

Karel Krušina
Sejřek 12
592 62 Nedvědice

telefon

+420 731 163 505
+420 731 406 739

karelkrusina@seznam_cz

origin_logo.png